– Vi har denne trappen på tre fartøy som allerede er levert. I tillegg blir løsningen slik på alle de tre fartøyene vi har under bygging, sier FSV-sjef Arild Aasmyr til Intrafish.

Denne uken var Aasmyr tre dager i retten som følge av at rederiet han leder mener at det ikke var grovt uaktsomt forut en arbeidsulykke 1. januar 2022. Matros Adrian Røsand døde da etter han falt ned trappen og havnet i vannet i det båten han jobbet på var i ferd med å legge inntil en merd hos Salmar utenfor Frøya.