I vår startet bygging av «grønnsaksfabrikken» i et tidligere lastebilverksted på tettstedet Fauske, en knapp times biltur fra fylkeshovedstaden Bodø i Norland.

For bare seks dager siden ble det sådd urtefrø til karse, reddik, brokkoli og agurk.

– Plantene vokser raskt. Nå leverer vi til kunder som Bama og Havila Kystruten, sier Marius Johansen til IntraFish.

Laksepenger

Han er gründer av Grønt Fra Laks (GFL) som nå har to fabrikker. Den andre ligger på Indre Kvarøy i Lurøy kommune på Helgeland.

Johansen eier 67 prosent av konsernet. De andre eierne er Maria Olaisen AS og Stamneset. Hun er én av de de dominerende eierne i laksegiganten Nova Sea. Stamneset er investeringsselskapet til søsknene Olsen som er største eier i familiebedriften Kvarøy Fiskeoppdrett.

Lakseslam gir næring i et veksthus. Foto: Jørgen Hopaneng Larsen

Rigges

Nå rigges fabrikken på Fauske til å produsere salat i tillegg til mikrogrønt og spirer.

Slammet er allerede omdannet til tørrstoff, det vil si et knusktørt lukt- og smakløst pulver, på Kvarøys smoltanlegg i Mo i Rana, som ligger rundt 18 mil langs E6 sør for Fauske.

Stoffet er levert i en 800 kilo stor sekk, av den typen oppdrettere får levert laksefôr i.

Tørrstoffet tilsettes det rennende vannet som grønnsakene vokser i. Det kalles hydroponisk produksjon, i motsetning til akvaponisk der plantene vokser i urenset avløpsvann fra fiskeoppdrett.

Plantene vokser i kunstig lys, ikke i drivhus.

De første kassene med spirer og mikrogrønt blir kjørt ut fra ny-fabrikken på Fauske. Foto: Jørgen Hopaneng Larsen

– Vi vil produsere 3,5 millioner salater i året på Fauske, sier Johansen .

Fabrikken skal være oppe å gå for fullt fra oktober.

Antallet arbeidsplasser på Fauske skal fordobles fra fem til ti. I konsernet jobber i alt ni stykker i dag.

Fauske-fabrikken vil omsette for rundt 2 millioner kroner i år; i tillegg vil fabrikken på Indre Kvarøy omsette for mellom 10 og 12 millioner kroner. Planlagt omsetning for konsernet blir 39 millioner til neste år og 60 millioner i 2025.

Det grønne eventyret startet i 2021 da Johansen grublet over hvordan lakseslam kunne brukes til noe nyttig i stedet for å være et problem. Han presenterte ideen for Kvarøy Fiskeoppdrett om å bruke slam til å dyrke planter.

Mye salat

Gjennombruddet kom etter prøving og feiling med flere typer vekster og produksjonsmåter. Grønt-fabrikken på Kvarøy startet opp i juli i 2021. Omsetningen i fjor var beskjeden, knappe 1,3 millioner kroner.

Fra oktober kan de to fabrikkene produsere fire millioner salater og 100.000 kasser mikrogrønt i året.

De er de eneste i landet som baserer driften på lakseslam. De fins andre hydroponiske produsenter i Norge, men de bruker for eksempel kunstgjødsel.

– Det er ikke nok til å dekke etterspørselen etter miljøvennlig grønt i landsdelen, så potensialet er stort. Nå tar vi en fot i bakken mens vi planlegger neste steg og vurderer om vi skal vokse ytterligere med flere fabrikker. Tenk om vi kunne slippe å importere salat og spirer, og heller produsere kortreist salat og grønt i Nord-Norge, sier Johansen.

Mye av det grønne garnityret du får kjøpt i butikkene og servert på restauranter fra Mo i Rana i sør til Finnmark i nord, vil framover komme fra Grønt fra Laks. Grønnsaker fra Indre Kvarøy skal pakkes på Fauske.

Langs E6 er avstanden mellom Mo og Kirkenes nesten 1.200 kilometer.