Etter at 25 vestlandsoppdrettere i produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stadt, gikk til sak mot staten etter at de fikk «rødt lys» i Trafikklyssystemet i februar 2020, har de vært gjennom både tingretten og Gulating lagmannsrett. Tirsdag morgen ble det kjent at oppdrettere nok en gang hadde tapt mot staten.

Staten ble frikjent på alle punkter og får fulle sakskostander i trafikklyssaken.

Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø ønsker ikke å kommentere innholdet i den ferske dommen, men sier at det er svært gledelig at resultatet fra første rettsrunde står seg også i lagmannsretten.