Ved Masfjorden mellom Matrefjellene ble Havforskningsinstituttets (HI) forskningsstasjon Matre etablert i 1971. Stasjonen er én av fem forskningsstasjoner hos HI, der forskning knyttet til laks har vært hovedlokomotivet i forskningsmiljøet. Forskningen