– Hvis man hadde sett den første laksen vi satt ut og den laksen vi har nå, ville man sett to helt forskjellige utsett med laks, sier Geir Johannessen, daglig leder Havlandet RAS Pilot.

INC Gruppen
  • INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.
  • Hovedtyngden av disse er knyttet til oljeforsyningsbasen Fjord Base i Florø, med selskapene Fjord Base AS som eiendomsselskap og Saga Fjordbase AS som driftsselskap.
  • INC Gruppen har også satset på oppdrett av fisk, og har i dag oppdrett av marine arter i selskapet Havlandet Marin Yngel, og salg av laboratorietjenester fra selskapet Havlandet Forskningslaboratorium.