– Hvis man hadde sett den første laksen vi satt ut og den laksen vi har nå, ville man sett to helt forskjellige utsett med laks, sier Geir Johannessen, daglig leder Havlandet RAS Pilot.

INC Gruppen
  • INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.