– Målet er at vi skal ha en landbasert verdikjede innen torsk fra stamfisk til slaktet og bearbeidet fisk på samme geografiske område, sier Halvard Hovland, daglig leder Havlandet Marin Yngel til IntraFish.

INC Gruppen
  • INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.
  • Hovedtyngden av disse er knyttet til oljeforsyningsbasen Fjord Base i Florø, med selskapene Fjord Base AS som eiendomsselskap og Saga Fjordbase AS som driftsselskap.
  • INC Gruppen har også satset på oppdrett av fisk, og har i dag oppdrett av marine arter i selskapet Havlandet Marin Yngel, og salg av laboratorietjenester fra selskapet Havlandet Forskningslaboratorium.