Begrensningen på 25 år faller ikke umiddelbart i god jord.

– De åpner i høringsnotatet for at man kan ha 25 år pluss fem år også videre. Vår prinsipielle holdning er, slik det er for konsesjoner også innenfor dagens produksjonsområder, at de bør være evigvarende, sier styreleder i Salmar Aker Ocean, Atle Eide, til IntraFish.

Salmar Ocean søkte som første norske selskap om en havbrukstillatelse offshore i januar i fjor.

Også oppdretternes egen organisasjon, Sjømat Norge, adresserer tidsberensningen som er lagt inn i forslaget fra myndighetene, hvor altså et av forslagene er at havtillatelser gis med en tidsbegrensning på 25 år.

– Det var gjerne ikke det vi ønsket oss i utgangspunktet, men vi var forberedt på at dette ville bli foreslått. Vi mener 25 år er for lite, men også tiden man får muligheten til å fornye en tillatelse, sier Arild Rød, fagsjef maritim i Sjømat Norge til IntraFish.

– Unik sjanse

– Vi har en unik sjanse til å utnytte en industri- og havbrukskompetanse, og da er det viktig at vi ikke sitter på gjerdet. Derfor er vi positiv til at departementet og statsråden har lagt fram dette utkastet til et rammeverk, det er det riktige steget for å få forutsigbarhet for de aktørene som ønsker å satse i dette segmentet. I Sjømat Norge har vi en egen faggruppe for havbruk til havs. Her er medlemmer med størst kunnskap på dette området samlet. Det er denne gruppen som nå skal gå gjennom høringsforslaget, sier Rød.

Han forteller at de gjerne hadde ønsket seg et slikt forslag tidligere, men er glad for at det kom nå.

Onsdag ble det klart at rammene for havbruk til havs skal ut på høring. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Svarfristen er 2. mai, der etableringen av et tillatelsesregime og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften skal avklares.

Høringen gjelder utkast til nytt kapittel fire i forskrift av 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret, den såkalte laksetildelingsforskriften.

Høringsforslaget inneholder 16 punkt som kan bli gjeldende regler for havbruk til havs dersom forslaget får gjennomslag.

Trenger areal

Rød sier til IntraFish at de henstiller til et høyt ambisjonsnivå når det kommer til avsetting av arealer.

Videre detaljer i høringsforslaget forteller han at Sjømat Norge vil komme tilbake til, men mener det er behov for en midlertidig ordning for piloter fram til et helhetlig og regulatorisk rammeverk er på plass.

– Det er for at pågående prosjekter skal unngå å havne på vent, sier Rød.

Fagsjef maritim Arild Rød i Sjømat Norge forteller at de hadde ønsket seg et rammeverk tidligere, men er glad for at prosessen nå er i gang. Foto: Pressefoto

– 25 års levetid er problematisk

Et av selskapene som er i fred med å sette sin havbruk til havs drøm i livet er Salmar Aker Ocean. I fjor høst ble det kjent at Salmar og Aker inngikk et samarbeid, der de vil etablere et globalt offshore akvakulturselskap.

– Vår umiddelbare reaksjon på dette er entydig positiv. Vi syns det er fantastisk at fiskeri- og havministeren så raskt etter regjeringsskiftet griper fatt i noe, som for Salmar Aker Ocean er svært viktig. Det handler om å ta hele oppdrettsbransjen i Norge videre og utvikle den kompetansen vi er ledende på, sier Atle Eide, styreleder i Salmar Aker Ocean til IntraFish.

Han forteller at de kan stille seg bak det aller meste som står skrevet i det vel 60 siders høringsnotatet.

– Vi har et par problemstillinger som vi også kommer til å ta opp på høring når vi gir vår reaksjon. Det ene er varigheten på offshorekonsesjoner. Det å ha en 25-års levetid er problematisk, hensyntatt de milliardinvesteringene vi her snakker om, og den omfattende kompetansebyggingen som kreves, sier Eide.

Fleksibilitet med 25 års levetid

Det foreslås også at Fiskeridirektoratet, etter søknad, kan gi tillatelse til overføring av produksjonskapasitet i tillatelser som reguleres av produksjonsområdeforskriften til havtillatelser. Biomassen som flyttes, vil kunne dobles. Kapasiteten som ved slik flytting vil inngå i havtillatelsen, kan ikke flyttes tilbake til produksjonsområdene.

Eide mener dette er en interessant tanke som mulig kan gi fleksibilitet, men er likevel kritisk til en slik ordning.

– Departementet skriver at på grunn av investeringen, vil konsesjonene utaskjærs mest sannsynlig ha en lavere verdi fordi investeringene er så mye høyere utaskjærs, og det å da flytte konsesjoner som man gjerne har kjøpt til 300 millioner per stykk, ut i et offshoreregime med en 25-års levetid gjør at det ikke vil fungere. Fleksibiliteten de legger inn er spennende, men de tar liv av den med levetiden. Vi oppfatter at denne delen av høringsnotatet er tidlig høyt tenkning, og myndighetene er åpen for dialog, sier Eide.

God stemning: Kjell Inge Røkke (t.v.) og Gustav Witzøe i Trondheim i fjor da det ble kjent at de går sammen om Salmar Aker Ocean. Foto: Arkivfoto Bent-Are Jensen

Et annet forslag departementet legger fram er at det kan kreves vederlag til statskassen for nye tillatelser- eller økning i produksjonskapasiteten på eksisterende havtillatelser, for eksempel ved gjennomføring av en auksjonsrunde, fastpris med kvalifisering eller loddtrekning.

– Vi er innforstått med at det kan kreves vederlag i en eller annen form; høringsdokumentet tar opp at det kan skje gjennom auksjoner, eller om det for eksempel skal være tildelinger mot en avgift. Vi ser fram til en dialog om dette. Får vi tilgang på et areal offshore, så forstår vi at staten skal ha en kompensasjon for det; blant annet også gjennom norske industriarbeidsplasser, forteller Eide.

– Forhindre at andre tar stafettpinnen fra oss

Det siste styrelederen savner, og som han mener ikke kommer fram i kommunikasjonen fra ministeren, er hva man skal gjøre fram til en slik ordning er på plass.

– Vi legger merke til at ministeren ønsker at dette skal gå fort, men vi er redd for tiden og har behov for å begynne å bygge erfaring; så vi etterlyser også en klarering til midlertidige tillatelser; den såkalte «bro-ordningen». Vi i Salmar Aker Ocean står klar til å bygge vår Smart Fish Farm på Aker Verdal så snart vi får en midlertidig tillatelse. En tillatelse som vi da selvsagt kan konverteres over til det systemet regjeringen til syvende og sist bestemmer seg for. Så ingen særfordel til de som starter først; bare så vi kommer i gang og bygger erfaring og forhindrer at andre og andre offshore miljøer tar stafettpinnen fra oss, sier Eide.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson skriver i en epost til IntraFish at det ennå er litt tidlig for dem å si noe om rammene for havbruk til havs som nå er sendt ut på høring, men vil komme tilbake til IntraFish på et senere tidspunkt.

_________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra sjømatnæringa? Prøv et abonnement på IntraFish - kun kr. 1 første måned!