– Over tid har det skjedd en gradvis vridning på leietagerne i bygget her. Snart har over 100 ansatte i havbruksnæringen kontorplass,