Kjennelsen i én av kranglene mellom Coast Seafood og Blom Gruppen er klar. Den aktuelle saken, som gjaldt Coast Seafoods krav om midlertidig forføyning for å hindre at Blom Gruppen kunne velger representer fra Firda Seafood Group AS (Firda) som ny styrerepresentant og vararepresentant til styret i Blom fiskeoppdrett, gikk i Hordaland tingrett i slutten av mai.

I kjennelsen kommer det frem at at Coast vant saken. I slutningen står det at Blom Gruppen forbys å stemme for eller på annen måte medvirke til at representanter for Firda Seafood Group, inklusive eier Ola Branaas og advokat Mons Alfred Paulsen, velges inn i styret i Blom Fiskeoppdrett.

Coast Seafood og Blom Fiskeoppdrett

Coast Seafood i Måløy er en av Norges største uavhengige fiskeeksportører, og hadde i 2019 en omsetning på 5,2 milliarder kroner

Selskapet ble grunnlagt av Sverre Søraa og Martin Øvrebø, som fortsatt sitter i ledelsen og sammen med sine familier eier selskapet

Blom Fiskeoppdrett i Øygarden utenfor Bergen er en mellomstor produsent av laks og ørret

Blom Fiskeoppdrett omsatte for 441 millioner kroner i 2019, og var blant de ytterst få, om ikke det eneste, lakseselskapet i Norge som tapte penger på driften

Coast Seafood eier 33,99 prosent av Blom Fiskeoppdrett. Resten eies av familien Blom

– Retten finner det sannsynliggjort at skaden her består i at det nye styremedlemmet, bevisst eller ubevisst, kan forholde seg og stemme slik at Blom Fiskeoppdrett sin konkurransesituasjon svekkes eller at det skjer en kunnskapsoverføring. Retten mener det er tilstrekkelig at den skjer over tid, fordi skaden vil være irreversibel som det uttrykkes av Coast. I lys av dette er ikke avtaleverket med sine forsikringer om å arbeide for Blom Fiskeoppdrett sine interesser eller habilitetsreglene tilstrekkelig til å avverge forføyningen, står det blant annet i kjennelsen

I tillegg skal Blom Gruppen, innen to uker fra forkynnelsen, betale saksomkostnader til Coast Seafood med 450.000 kroner.

- Dette handler om tolkning av ordlyd i aksjonæravtalen. Det er vi uenig i det tingretten konkluderte med, og skal gå nøye gjennom det med våre advokater i dag. Mest sannsynlig blir denne kjennelsen anket til lagmannsretten, sier daglig leder Øyvind Blom i Blom Gruppen til IntraFish.

Denne saken er kun en av mange tvister mellom partene Blom Gruppen, Blom Fiskeoppdrett, Coast Seafood og Firda Seafood Group.