Restråstoff fra produksjonen av krabbeskjell fra Hitra, blir nå kortreist fôringrediens. Forsøk viser at krabbemel i torskefôr gir bedre vekst, skriver Skretting i en pressemelding onsdag.

– Nye fôrforsøk viser at torsken liker smaken av krabbe og at fôrinntaket øker, uttaler Kathrine Ryvold Bakkemo, fagsjef marine arter i Skretting Norge.

Krabbemel blir fôrråvare til torsk. Foto: Skretting

Forsøkene fagsjefen viser til, er kjørt ved forskningsstasjonen LetSea med forsøksfôr produsert av Skretting. Krabbemelet produseres på Hitra av NutriShell med råstoff fra en av Europas største produsent av ferdige rensede krabbeskjell.

– Vi bruker ferskt restråstoff som kommer rett fra produksjonen av krabbe til humankonsum. Fram til nå har dette råstoffet blitt kastet. Men ved å lage krabbemel av det, kan vi utnytte alt av krabbene som fiskes i Norge, uttaler daglig leder Tina Olaussen i NutriShell.

I pressemeldingen opplyser Skretting om at de har et treårsmål om å fase inn seks prosent fôringredienser som ikke har vært tilgjengelig på markedet før.