– Lerøys oppfatning er at innsyn ikke burde vært gitt. Det