Onsdag ble det kjent at Mowi fikk endelig avslag på sin søknad om å få eksportere produksjonsfisk.

– Vi er svært skuffet over Mattilsynets vedtak. Vi mener deres beskrivelse av situasjonen ikke stemmer med virkeligheten, og er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få. Det er åpenbart at Mattilsynet ikke forstår alvoret i situasjonen, skrev Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland om avslaget.

Mattilsynets fungerende seksjonssjef for Klagesaksenheten i Mattilsynet, Eivind Berg Enoksen, «tar til etterretning av Mowi ikke er enig i konklusjonen.