– Jeg synes selvfølgelig det er skremmende å høre at en stor del av økningen skyldes trakassering. Dette er noe som må tas på største alvor og er noe de tillitsvalgte vil følge opp videre, sier konserntillitsvalgt Jørgen Wengaard i en epost.

Wengaard legger til at det er tall for hele Mowi-konsernet og at det er uvisst i hvilke land dette gjelder.

Av de 46 varslingene gikk 16 på trakassering, hvorav en omhandlet påstått seksuell trakassering. 14 varsel omhandlet påståtte brudd på selskapets retningslinjer, ti om påståtte lovbrudd og seks varslinger kom fra lokalsamfunn hvor selskapet har virksomhet, fremgår det av Mowis årsrapport.