En føderal domstol i Canada har besluttet at Mowi Canada West kan overføre fisk til en verdi av 21,9 millioner euro til Phillips Arm-området som en del av Discovery Islands avvikling innen neste år.

Canadas fiskeriminister Bernadette Jordan har tidligere forbudt Mowi å overføre eller introdusere fisk i British Columbia Discovery Islands, og satte 78 ansatte i umiddelbar risiko for permitteringer, ifølge Mowi.