Laksegiganten Mowi søkte tidligere i måneden om disposisjon til eksport av såkalt produksjonsfisk, meldte ilaks. Begrunnelsen var at det ifølge selskapet ikke var tilstrekkelig bearbeidingskapasitet i næringen.

Nå er søknaden avvist.

– Vi kan bekrefte at Mowi har fått avslag på sin søknad om dispensasjon på forbudet mot eksport av såkalt produksjonsfisk av laks og ørret. Avslaget er behandlet i vår region sør og vest. Mowi har klaget på vedtaket og klagen er sendt til hovedkontoret. Klagen ligger i Klagesaksenheten og vil bli prioritert, skriver Mattilsynets pressetjeneste i en epost.