Fiskeridirektoratet opplyser i en melding at de anbefaler at følgende tre områder gjøres til gjenstand for offentlig overordnet konsekvensvurdering med formål om tilrettelegging for havbruk til havs:

  • Område 2 Norskerenna sør
  • Område 11 Frøyabanken Nord
  • Område 5 Trænabanken

Område 2 Norskerenna Sør og område 5 Trænabanken har i denne anbefalingen fått en litt annen avgrensning enn i Områderapporten fra 2019, som Intrafish tidligere har omtalt.

Underveis i prosessen har Fiskeridiretoratet bedt om innspill til områder, blant annet Sklinnabanken og Trænabanken på Helgelandskysten senest i februar i år. Fra før hadde de bedt om innspill til tre andre aktuelle områder: Norskerenna Sør, Frøyabanken Nord/Frøyabanken Sør og Tromsøyflaket.

Høsten 2019 inviterte Fiskeridirektoratet til et lukket høringsmøte for organisasjoner både for fiskeri- og havbruksnæringen, hvor temaet var områder for havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet hadde da fått i bestilling av Nærings- og fiskeridepartementet å identifisere areal som er egnet for havbruk, i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Direktoratet presiserer at rapporten de har levert utgjør svar på første del av bestillinge, altså, utvelgelse og anbefaling av tre områder for havbruk til havs. Utarbeidelse av utredningsprogram for de ulike områdene er avhengig av at departementet eller regjeringen fastsetter hvilke områder som skal utredes. Den delen av bestillingen vil derfor følges opp på et senere tidspunkt.

Rapporten ligger ute på Fiskeridirektoratets nettside.