I alt har kinesiske domstoler dømt 17 personer til fengsel for smugling av norsk laks. Dommene varierer fra 10 til 14 år. De soner under kummerlige forhold.

Filmen stiller spørsmål om hvilket ansvar de norske lakseprodusentene og eksportørene har i saken. Særlig rettes søkelyset mot Salmar, som ikke stiller til intervju, men som har svart på epost, og som den fengslede kvinnen hadde jobbet for.

– Programmet kan etterlate inntrykk av at Salmar har vært involvert i ulovlig eksport av fisk til Kina via Vietnam.