En konkurrerende organisasjon, Stiftelsen Anadrom, foreslår at Norge innfører sesongkvoter for hele vassdrag for å styrke villaksen som er blitt rødlistet.

– Vi må unngå problemet med personlige kvoter fordi man aldri vet hvor mange sportsfiskere som fisker i ei elv. Summen kan bli at gytebestandene svekkes. Derfor ønsker vi å bidra til en nasjonal diskusjon om at myndighetene innfører en annen måte å forvalte vill laksefisk på, sier faglig leder Atle Frøysland i Stiftelsen Anadrom til IntraFish.