Den norske leiinga har kjøpt ut russisk oppdrettskjempe og overtatt settefiskanlegg på Moltustranda på Søre Sunnmøre. Det skriv Nett.no

Den nye eigaren av Villa Smolt-selskapet er Arne Geirulv frå Averøy, som no skal drive vidare med dei same folka som har stått for drifta så langt.

– Det har vore ein sokalla «management buyout» og selskapet er ikkje lengre russiskeigd, fortel Geirulv til Nett.no

Geirulv står bak selskapet Agaqua som har teke over aksjane i Villa Smolt, og to andre selskap som tidlegare var eigd av russiske Intarctica.