For tre år siden ble det første gang offentlig kjent at Blom-familien og Coast Seafood er svært uenige. Sammen eier de selskapet Blom Fiskeoppdrett.

Coast Seafood har tidligere solgt all fisken som Blom Fiskeoppdrett har produsert. Blom-familien mener at Coast Seafood har underbetalt selskapet. Derfor valgte Blom Fiskeoppdrett å si opp salgsavtalen sin med Coast Seafood, noe sistnevnte mener var avtalebrudd.