Sjefen for Økokrim, Pål Kulø Lønseth, innledet tirsdag til debatt på bransjeorganisasjonen Sjømat Norges årskonferanse, som i år gikk av stabelen i Bodø.

- Bærekraft innebærer også bekjempelse av fiskerikriminalitet, sa Lønseth og viste til at kriminalitet er konkurransevridende og skader ressursuttaket i havet og dermed mulighetene for bærekraftig vekst i fiskeriene.

Han rettet denne gang søkelyset spesielt mot villfisknæringa og ikke mot havbruk.

ØKOKRIM

  • Er Norges sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet
  • Politienheten har ansvaret for å etterforske og føre store og vanskelige økonomiske og miljømessige straffesaker for retten
  • Gruppen er sammensatt av politietterforskere, spesialrådgivere innen økonomi og statsadvokater
  • Kilde: Store norske leksikon

Skadet omdømme

Han framholdt at kriminalitet skadet omdømmet til næringa.