Oppdrettsselskapet Øyfisk ble i juli i år ilagt et overtredelsesgebyr på 5 G, tilsvarende 506.755 kroner av Fiskeridirektoratet. Selskapet holder til på Myre i Vesterålen.

Det viser dokumenter IntraFish har fått innsyn i.

Bakgrunnen for vedtaket er at Øyfisk overskred maksimal tillatt selskapsbiomasse med 10 tonn i august og 370 tonn i september 2020. Selskapet hadde etter Fiskeridirektoratets region Nordlands (FRN) mening ikke tilfredsstillende interne rutiner og planer for håndtering av biomassekontroll.

Øyfisk valgte å ikke påklage vedtaket.

Øyfisk
  • Øyfisk er et havbruksselskap som ble etablert i 1986.