Råvarene til fiskefôr er den desidert største enkeltkategorien innen import av jordbruksvarer til Norge. Det går fram av en ny rapport: «Omverdenen til norsk landbruk og matindustri». Landbruksdirektoratet publiserte den i mars.

Rapporten fordeler jordbruksimporten på følgende kategorier:

Anslått fordeling på import av jordbruksvarer i 2021 målt i verdi med framheving av utvalgte store grupper Kilde: SSBs utenrikshandelsstatistikk og Landbruksdirektoratet

Definisjoner

Rapporten definerer jordbruksvarer slik det gjøres av Verdens handelsorganisasjon (WTO) i landbruksavtalen fra Uruguayrunden.

– Kan man si at én firedel av Norges matimport er ingredienser til fiskefôr?

– Nei, Norge importerer også sjømat, og alle landbruksvarer er ikke mat, for eksempel skinn, pels og ull som kan regnes som tekstiler.