Ved fristens utløp 1. april har 65 ungdommer søkt opptak og halvparten av dem, 32, er jenter. I fjor var det til sammenligning 39 søkere på Vg1, går det