– Vi må bli enige om definisjonen. Hva er det vi skal måles på, og hvordan skal vi dokumentere det?

Hun stilte spørsmålet på et webinar med til sammen 240 deltakere onsdag.

Arrangør var en interesseorganisasjon for innovasjon, Trondheim Tech Port, i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Møteleder var daglig leder Karianne O. Tung i Trondheim Tech Port.

Tema var om bærekraftig havbruk er en utopi, eller dreier det seg om et trøndersk industrieventyr.

I panelet deltok salgssjef Førde pluss:

• Prosjektkoordinator Merete Sandberg i klyngeorganisasjonen NCE Aquatech Cluster

• Forskningssjef Hans Bjelland ved Sintef Ocean

• Bærekraftsdirektør Hanne Digre i ScaleAQ som er en leverandør av utstyr og tjenester til havbruk

Deltakere i studio i Norges teknologihovedstad, Trondheim: Merete Sandberg (t.v.),