Salmar ASA og Kvarv AS har besluttet å donere et samlet beløp på 500.000 kroner som støtte til humanitær hjelp til Ukraina, skriver Salmar i en pressemelding.

– Vi vil de nærmeste dagene ta kontakt med sentrale hjelpeorganisasjoner for at pengene kan anvendes slik at hjelpen så raskt som mulig når frem til de som trenger det mest. Den norske stat har uttalt at den beste hjelpen vi kan bidra med nå er penger som Ukraina kan bruke på en måte de mener er hensiktsmessig, sier Arthur Wisniewski, HR-direktør i Salmar, i pressemeldingen.

– Av avgjørende betydning nå er å sikre det kortsiktige umiddelbare behovet for humanitær hjelp, her ønsker Salmar å bidra. Hvis vi gjennom vår donasjon kan bidra med nødhjelp som trygghet, rent vann og livsviktig helsehjelp så vil vi gjøre det, legger Wisniewski til.

– Tettere inn på oss

Salmar eksporterer laks til store deler av verden, og har medarbeidere fra 30 ulike nasjoner.

– En stor del av våre arbeidskollegaer kommer fra land i Sentral- og Øst-Europa, noe som gjør at de tragiske hendelsene i Ukraina kommer enda tettere inn på oss, sier Wisniewski.

– I tillegg til selskapsdonasjonen vil vi starte en innsamlingsaksjon internt hvor alle ansatte får mulighet til å ta del i støttearbeidet. Vi vil også legge til rette for at ansatte kan komme med, og følge opp, andre initiativ dersom de ønsker det, legger Wisniewski til.