– Her vil laksen bli tatt imot av en lokal gruppe som løpende produserer og distribuerer mat til sykehus, barnehjem og aldershjem, skriver Salmar i en pressemelding.

Forsendelsen på 20 tonn laks skal tilsvare rundt 160.000 porsjoner laks opplyser selskapet videre i meldingen.

Det er takket være avgjørende bistand fra gode kontakter i Kyiv at Salmar nå i helgen sender en trailer til krigsherjede Ukraina. Av meldingen fra selskapet går det frem at de har samarbeidet med Pelagia og Egersund Seafood for å jobbe frem en transportlomme som vil få forsendelsen frem til Kyiv.

– Utfordringen nå er transporten fra den ukrainske grensen og inn i landet. Vi har sammen med Pelagia, transportøren Girteka og de involverte på bakken i Ukraina konkludert med at vi skal få til dette. Men det er nødvendig å handle umiddelbart før vinduet eventuelt lukkes, skriver Salmar i meldingen.

Ukrainske sjåfører bak rattet

Det er to ukrainske sjåfører som skal frakte laksen inn i landet. Laksen ble lastet inn i trailerne ved 16-tiden fredag ettermiddag får IntraFish opplyst fra HR-leder hos Salmar, Arthur Wisniewski.

Selskapet opplyser om at det er uttrykt et stort behov for tilgang på mat fra deres kontaktpunkt i Kyiv.

– Det er fra vår side et lite håndslag mens de vi samarbeider med løper en stor risiko ved å holde i gang den kritiske distribusjon av matvarer i det krigsherjede landet, skriver de meldingen.

I forrige uke ble det også kjent at selskapet sammen med Kvarv har besluttet å donere et samlet beløp på 500.000 kroner som støtte til humanitær hjelp til Ukraina. I tillegg skulle det opprettes en intern innsamlingsaksjon.

Nå skriver selskapet at de ansatte har samlet inn 100.000 kroner som skal gå til humanitær hjelp.

Stor givervilje

I tillegg har bransjeorganisasjonen Sjømat Norge gått i bresjen for å organisere en innsamlingsaksjon til Ukraina, etter ønske fra sine medlemmer.

Organisasjonen viser til at flere i norsk sjømatnæring har et tett og mangeårig samarbeide med ukrainske kunder, og ønsker sterkt å gi en håndsrekning til det ukrainske folket.

Ukraina er en stor mottaker av sild og makrell fra Norge, og landet importerer også norsk laks som videreforedles i fabrikker der, før den går videre ut i markedet. En av disse lakseforedlerne ble denne uken presset ut av fabrikkene sine av russerne.

Flere enkeltselskaper i bransjen har også bidratt med midler til Ukraina, blant annet Skude fryseri, som tidligere denne uken donerte 200.000 kroner og samtidig oppfordret andre bedrifter i sjømatnæringa å gjøre det samme.