– Hvert år havner betydelige mengder smeltevann fra fisketransport på veiene våre. Avrenning fra slik transport kan føre til trafikkfarlige veiforhold og være skadelig for miljøet. Jeg har derfor nå bedt Statens vegvesen se på tiltak for å hindre avrenning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Samferdselsministeren er bekymret over utviklingen innen fisketransporten når det gjelder avrenning.

– Statens vegvesen har de siste årene hatt jevnlige møter med sjømatnæringen, Mattilsynet, politiet og Norges Lastebileier-Forbund, hvor dette problemet har vært drøftet og ulike løsninger har vært diskutert. Kontroller langs veien viser likevel at det ikke har vært noen forbedring. Vi må da vurdere å stramme inn på regelverket, blant annet mer effektive sanksjonsmuligheter, for å hindre slik avrenning, sier Nygård.

Tilbakevendende problem

Mulige sanksjoner kan blant annet være innføring av overtredelsesgebyr som ilegges på stedet. Det kan også være hensiktsmessig å se på hvordan andre land håndterer regler rundt dette.

– Jeg håper dette vil gi et tydelig signal til bransjen om at vi ikke skal ha hverken trafikkfarlig eller potensielt miljøfarlig smeltevann på våre veier, sier Nygård.

Problemet avrenning har stadig vært oppe til debatt, blant annet Sjømatdagene tidligere i år. Der mente flere aktører at lakseslakteriene må ta et langt større ansvar.

Statens vegvesen vurderer et samarbeid med politiet om avsenderne av fisken skal anmeldes for medvirkning til lovbrudd, ettersom bransjen er godt kjent med problemene og ikke gjør nok for å stoppe dette.

– Når man fortsetter å sende fisken i kasser som det renner av, mener vi at man med overlegg bidrar til at regler blir brutt, uttalte Kjetil Wigdel, leder for utekontroll i Statens vegvesen, til Intrafish i januar.

– Da er det litt trist

Norsk Lastebileier-Forbunds administrerende direktør, Geir A. Mo, synes det er godt at statsråden endelig kommer på banen.

– Jeg håper han følger opp de mange og klare rådene han og Statens vegvesen (SVV) har fått fra bransjen over lengre tid, uttaler Mo på NLF sine nettsider.

Mo peker på flere tiltak som er foreslått, blant annet temperaturlogg og tette kasser, og understreker at dette er tiltak de allerede har bedt myndighetene om.

– Da er det litt trist at det eneste tiltaket statsråden synes å foreslå er å bøtelegge transportørene enda mer. Useriøse transportører skal tas, men dette problemet favner langt bredere, og det å bare fokusere på sanksjoner mot transportørene blir etter vår mening for enkelt, sier uttaler Mo.