1283 ansatte tilknyttet havbruksnæringen har svart på Sintef og NTNU sin HMS-undersøkelse. Der svarer 62 prosent av dem at de har opplevd nestenulykker i løpet av de siste to årene.

– Det er bekymringsverdig, sier hovedtillitsvalgt Jørgen Wengaard i Mowi - når han får høre tallet.

Reaksjonen er tilsvarende hos en annen oppdrettsgigant, Lerøy.

– Det er et ualminnelig høyt tall. Skyhøyt i forhold til hva det burde være, sier Tor-Ivar Ingebrigtsen, tillitsvalgt i Lerøy Aurora.

Sikkerhet på agenda

– Jeg tenker det går litt på at det er store utskiftninger i næringen, sier Wengaard om tallet på nestenulykker, og utdyper:

– Det er vanskelig å få tak i faglært arbeidskraft og da må man ta til takke med ufaglærte.