Syv år etter den forrige HMS-undersøkelsen i havbruksnæringen er det nå kommet en fersk rapport som gjør opp status i dag.

– Det er tydelig vi har en jobb å gjøre for å heve HMS-standarden i bransjen, sier Claus Jervell i en pressemelding, faglig sekretær i Fellesforbundet om HMS-undersøkelsen i havbruk 2023 som tirsdag legges frem av SINTEF Ocean.

Nestenulykker

Totalt er det 1283 ansatte som har besvart undersøkelsen. Der sier seks av ti at de er bekymret for at forhold ved arbeidsmiljøet kan påvirke helsa deres negativt. Like mange har opplevd nestenulykker de siste to årene.

Rapporteringene om nestenulykkene ble sluppet allerede i august. Totalt er det 62 prosent av de spurte som fortalte at de hadde opplevd nestenulykker i løpet av de to siste årene.

– Det er bekymringsverdig, sa hovedtillitsvalgt Jørgen Wengaard i Mowi til Intrafish da om tallene.

Ansatte fra 160 selskap

Antall svar på årets undersøkelse er nær en tredobling fra den forrige som ble gjennomført i 2016. Ansatte fra 160 ulike selskap har bidratt.

Nytt fra forrige gang er at også leverandører, settefiskaktører og ansatte på brønnbåter er blitt spurt. 76 prosent av besvarelsene kom fra ansatte i oppdrettsselskap.

Av de som har svart har halvparten av deltakerne meldt at de har vært borte på jobb på grunn av sykdom eller skade det siste året.

17 prosent svarte at sykdommene eller skaden var arbeidsrelatert.

Trives på jobb

62 prosent i undersøkelsen er bekymret for at helsa deres skal bli negativt påvirket av jobben. Belastningsskader og ulykker er det flest uroer seg for (hhv. 47 og 33 prosent), men også psykososiale forhold og organisering av arbeidet blir nevnt (hhv. av 21 og 20 prosent), ifølge pressemeldingen fra Sintef Ocean.

Likevel er det 88 prosent – eller ni av ti – som oppgir at de trives på jobb.

– Den høye trivselen kan kanskje forklares av at det er arbeidsforholdene i hverdagen som avgjør om folk trives på generell basis. Men så kommer de store operasjonene, som avlusing. Det er gjerne der arbeidspress og risikable situasjoner blir særlig tydelige, og det kan nok forklare en del av funnene om sikkerhetsklima i undersøkelsen, sier Trine Thorvaldsen i Sintef Ocean, som har ledet arbeidet med HMS-undersøkelsen, i pressemeldingen.

Undersøkelsen kan leses i sin helhet her.