– Vi ser at det er en økt interesse for marint oppdrett. Det gjør også at vi har et behov for å ha en gruppe med tillitsvalgte som