– Vi ser at det er en økt interesse for marint oppdrett. Det gjør også at vi har et behov for å ha en gruppe med tillitsvalgte som jobber med det spesifikt hos oss, sier Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge.

Gruppen består av representanter for Norcod, Statt Torsk, Havlandet, Gadus, Kime Akva og Gunnar Klo. Gruppen på seks utvalgte skal sammen snakke torskeoppdretternes sak inn mot myndighetene.

De har allerede hatt sitt første møte, og er godt i gang.