Serie - arealbruk i havet

I en serie artikler framover setter Intrafish fokus på bruk av havarealene våre. I første del tok vi for oss havbrukets bruk og behov for areal i framtiden. I andre del så vi på havvind og deres arealer, i del tre tar vi for oss havbruk til havs.

– Der blir ikke nødvendigvis konflikt mellom havvind og offshore oppdrettsanlegg. Ved samlokalisering kan der bli samdriftsfordeler, der havvind-anlegget kan levere strøm til oppdrettsanlegget, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til IntraFish.