Statsforvalteren i Nordland med hard kritikk av fylkeskommunen i Mowi-sak

Statsforvalteren sparer ikke på kruttet, og kritiserer Nordland fylkeskommune for å ikke ha fulgt deres anbefalinger om å kartlegge sjøfuglbestanden i området, eller begrunnet sin avgjørelse faglig. Fylkeskommunen avviser å ha fått brev om dette.

Publisert 11. October 2021, kl. 11.24Oppdatert 11. October 2021, kl. 14.20