I en pressemelding mandag kommer Statsforvalteren i Nordland med kraftig kritikk mot Nordland fylkeskommune. Samtidig varsler statsforvalteren at oppdrettsgiganten Mowi kan miste utslippstillatelsen for lokaliteten Kjølsøyvær i Rødøy kommune.

– Det er ikke veldig vanlig at vi fraråder slikt, og når vi gjør det så forventer vi at det blir tatt hensyn til av fylkeskommunen som har myndighet til å si ja eller nei, sier Torgeir Fahle, seniorrådgiver ved Statsforvalteren i Nordland til Intrafish.

Statsforvalteren i Nordland er svært kritisk til at Nordland fylkeskommune har gitt selskapet ja, står det i pressemeldingen.

– I hele denne saken har det ikke vært tatt hensyn til biologisk mangfold og de sårbare artene på Kjølsøyvær. Derfor varsler vi tilbaketrekking av vår tillatelse for det er en forutsetning at hensynet skal tas i saksbehandlingen totalt sett, forteller Fahle.

Statsforvalteren i Nordland ga opprinnelig tillatelse til etablering av lokaliteten etter forurensingsloven.

– Samtidig ble Nordland fylkeskommune frarådet å la Mowi etablere seg i området, skriver statsforvalteren.

Årsaken til det var at dette ifølge statsforvalteren er et viktig beiteområde for hekkende sjøfugl i nærliggende naturreservater.

– Når vår fraråding ikke er tatt hensyn til, er vår egen tillatelse etter forurensingsloven ugyldig, skriver statsforvalteren.

Vil ta stilling når brev foreligger

I en e-post til Intrafish skriver Ann Helen Haubakk, faggruppeleder i Nordland fylkeskommune, at fylkeskommunene ikke har mottat noe brev fra Statsforvalteren på dette per i dag, og vil ta stilling til dette så snart det måtte foreligge.

– Når fylkeskommunen gav sin tillatelse i april 2020, står det i vedtaket at selskapet etter avtale skulle gjøre fugletellinger i området, noe som de nå har gjort, opplyser hun.

– Dersom Mowi ikke hadde sett seg villig til å gjøre disse undersøkelsene, ville selskapet ha fått et avslag på sin søknad etter akvakulturloven, noe som det ble informert om, sier hun.

Haubakk mener slik det ser ut nå, har Statsforvalteren tolket resultatene fra disse undersøkelsene som ble utført i år.

– Fylkeskommunen kan ikke se å ha mottatt disse undersøkelsene enda.

Mowi-ros

Samtidig får Mowi ros for sitt eget grep:

– Statsforvalteren er fornøyd med at Mowi fulgte vår anbefaling om å gjøre en kartlegging av sjøfuglbestanden ved Kjølsøyvær, skriver statsforvalteren.

– Dette til tross for at Nordland fylkeskommune unnlot å pålegge selskapet dette. Kartleggingen bekreftet at området er mye brukt av sjøfugl, følger statsforvalteren opp.

Statsforvalteren mener fylkeskommunen som akvakulturmyndighet har brutt med normal praksis i saken. I slike saker er statsforvalteren høringsinstans og fagmyndighet, og i dette tilfellet forurensingsmyndighet.

– Manglende forståelse

– Vanlig praksis er at akvakulturmyndigheten forholder seg til faglige anbefalinger fra Statsforvalteren. Likevel har Nordland fylkeskommune sett bort fra våre uttalelser i denne saken, både frarådingen og opprettholdelsen av denne, skriver statsforvalteren.

Statsforvalteren mener også at fylket ikke har begrunnet avgjørelsen sin faglig etter naturmangfoldloven.

– Slik vi ser det har fylkeskommunen en manglende forståelse for hvordan arbeidsfordelingen i saker etter akvakulturloven er ment å være, skriver statsforvalteren.

– Vårt vedtak fra 6. mars 2019 inneholder ikke de nødvendige vurderinger, følger statsforvalteren opp.

Vil svare innen fristen

Mowi har seks uker på seg til å svare på varselet fra statsforvalteren. Kommunikasjonssjef i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, opplyser i en e-post til IntraFish at selskapet skal gjennomgå varselet grundig, og vil svare innen fristen.

– Vi registrerer at Statsforvalteren er uenig med både Nordland fylkeskommune og Mowi, og umiddelbart så fremstår det jo ganske overraskende at Statsforvalterens egne vurderinger har endret seg såpass mye på to år, kommenterer han.