I en ny dom fra Borgarting lagmannsrett kommer det frem at Biomar har tapt mot ankemotpartene Stim og Marical. Blant annet er selskapet dømt til å betale store summer som følge av patentinngrep og brudd på markedsføringsloven, samt andre punkter.

Håvard Jørgensen i Biomar. Foto: Anders Furuset

– Vi tar dommen til etterretning. Vi vil bruke nødvendig tid på å sette oss inn i dommen før vi beslutter hva vi gjør videre, skriver Biomar-sjef Håvard Y. Jørgensen i en SMS til Intrafish.