– Det er veldig mye forskjellig fakta og tall vi må sette oss inni. Vi lærer på en helt annen måte enn i skolesammenheng når vi må finne ut alt selv, sier studenten Renate Rørtveit.

Sammen med Isac Skogsholm studerer hun fiskehelse. De to er ett av lagene som konkurrerer i Sjømat Norges konkurranse der studenter kan lansere sin beste sjømatidé. Onsdag morgen møtte de opp på kontorene til bransjeorganisasjonen i Bergen sammen med de andre studentene. Der har de også en mentor fra næringen som er med å veilede dem frem for å få ideen best mulig.