IntraFish omtalte torsdag rapporten som konkluderer med at oppdrett er uforenelig med statusen som verdensarvområde.

Mowis etablering av nytt anlegg i Rørskjæran er ikke ferdig behandlet politisk – og denne saken kan endå bli stoppet.

Men rapporten peker også på at eksisterende anlegg i område bør revurderes, altså flyttes.