For tredje gang møttes Fredrikstad Seafood og den danske entreprenøren Gråkjær i retten etter tvistesak som oppsto i 2017. Denne gang er det daglig leder, styreleder og eier John Ross Gråkjær i Gråkjær som ble saksøkt av Fredrikstad Seafood.

Konflikten mellom partene har lang historikk og startet med at det under bygging av et RAS-anlegg for Fredrikstad Seafood ble avdekket riss og sprekker i betongkonstruksjonen. Det ble avdekket ytterligere feil som gjorde at funadementene måtte omprosjekteres og de allerede etablerte betongkonstruksjonene rives.