– Jeg tror tanken bak å opprette en slik stilling var at