– Det vi har sett de siste dagene er nok bare starten av reaksjonene på regjeringens forslag, skriver Jørgen Wengaard, som er hovedtillitsvalgt hos verdens største oppdretter Mowi, i en uttalelse sendt til Intrafish.

Sammen med tillitsvalgte og ansatte fra Nova Sea, Lerøy, Nordlaks, Cermaq, Osland Havbruk, Salangfisk, Salmar, Salmar Aker Ocean, Silver Seed (som er en del av Ellingsen Seafood), Salaks og Kleiva Fiskefarm frykter han konsekvensene av forslaget om grunnrenteskatt som regjeringen foreslår.

De store taperne på dette vil til syvende og sist bli lokalsamfunn langs hele kysten, som er helt avhengige av trygge arbeidsplasser for å hindre fraflytting, skriver de tillitsvalgte i sin uttalelse.

De tillitsvalgte skriver at de at forslaget setter en bremse for bedriftenes investeringsvilje, som igjen vil få konsekvenser for videre utvikling av norsk laksenæring.

Jørgen Wengaard (venstre) er hovedtillitsvalgt hos verdens største oppdretter Mowi. Jon Arne Nygård er hovedtillitsvalgt for Lovund-baserte Nova Sea. Her avbildet under Aqkva-konferansen i Bergen tidligere i år. Foto: Joar Vatlestad

Cermaq-tillitsvalgt: – Katastrofe

Svein Hugo Hansen er tillitsvalgt for Cermaq Finnmark. Overfor Intrafish forteller han at det er mye prat om regjeringens forslag hos dem om dagen. Selskapet, som har 680 ansatte fordelt over Nordland og Finnmark, har lagt sine investeringer i Norge på is per nå.

– Det er mye snakk om hva som skjer i firmaet generelt, men etter det vi får opplyst fra ledelsen får dette ikke noen konsekvenser for noen på gulvet, foruten at man ikke utvikler seg videre. Settefiskanlegget på Sørøya er blant annet satt på vent, og det er synd, forteller han til Intrafish.

Selskapet har tidligere omtalt at det aktuelle settefiskanlegget ville gitt 30 nye arbeidsplasser. Selskapet opplyser til Intrafish at planer om videreutvikling av slakteriet i Hammerfest og videre satsing på slakteri i Steigen er blant andre ting som er satt på vent i påvente av mer informasjon og grunnrenteskattforslaget.

Jørgen Wengaard, tillitsvalgt i Mowi. Jørgen Wengaard, tillitsvalgt i Mowi. Foto: Privat

– Så dere frykter ikke for jobbene deres?

– Nei, men man får ikke noen utvidelser heller, sier Hansen.

Han mener oppfatningen blant de tillitsvalgte om skatten er stort den samme:

– Det er rett og slett katastrofe, både for oss og hele laksenæringen, sier han.

Også Cermaq Nordlands-tillitsvalgt Svenn-Inge Brattli er kritisk til forslaget.

Nordlaks stoppet milliardinvesteringer

Stein Ove Gjelberg er hovedtillitsvalgt for Nordlaks Oppdrett. Selskapet har tidligere meldt å ha stoppet arbeidet med nytt slakteri- og filetfabrikk, samt hovedkontor på Børøya i Vesterålen. Tre investeringer i landbaserte settefiskanlegg i kommunene Sørfold, Flakstad og Harstad er også satt på vent. Selskapet anslo i en pressemelding at dette tilsvarer investeringer på fem milliarder kroner.

Regjeringens forslag til grunnrenteskatt
 • Effektiv sats på 40 prosent.
 • Gjeld produksjon av laks, aure og regnbogeaure.
 • Et botnfrådrag på 4 000–5 000 tonn sikrar at berre de største aktørane vil betale grunnrenteskatten, hevdar regjeringa.
 • Verknadstidspunkt frå 1. januar 2023.
 • Skatteinntektene rekna til 3,65-3,8 milliardar kroner årleg.
 • Skatteinntektene fordelast likt mellom staten og kommunesektoren.
 • Forslaget var på høyring med frist 4. januar 2023.

– Selvfølgelig er dette noe som bekymrer medlemmene våre og andre ansatte. Spesielt med tanke på den videre utviklingen til Nordlaks, og potensielle ansettelser, sier Gjelberg til Intrafish.

Spent på statsbudsjettet

Han forteller at han er spent på hva som kommer i statsbudsjettet torsdag.

– Vi er spent og bekymret. Blant medlemmene våre er det usikkerhet som råder nå, vi har ikke fått så mange konkrete tilbakemeldinger, sier han.

– Vi frykter at de små plassene i distriktene er de som vil lide av grunnrenteskatt. Vi er en distriktsnæring som genererer mange arbeidsplasser i distriktene, følger han opp.

Oppdretterne frykter hvilke konsekvenser grunnrenteskatten kan få for utviklingen av oppdrettsnæringen videre. Foto: Åkerblå

Tok tempen i Facebook-gruppe

Mowi-tillitsvalgte Wengaard startet for en måned tid siden Facebookgruppen «Ansatte i havbruk», der Nova Sea-tillitsvalgte Jon Arne Nygård har tatt tempen på medlemmenes syn på grunnrenteskatt. De to tillitsvalgte viser til at 96 prosent svarte at de var mot en slik skatt.

– Vi er bekymret over all uroen dette skaper og hvilke konsekvenser dette gir for lokalsamfunnene vi lever i. Når man ikke lengre er i posisjon til å skape, men bare bidra er det lett å bli utbrent. Dette vet vi tillitsvalgte alt om, uttaler Nygård.

De tillitsvalget
 • Jørgen Wengaard, konserntillitsvalgt hos Mowi.
 • Jon Arne Nygård, hovedtillitsvalgt i Nova Sea.
 • Gunn Torill Bjånes, hovedtillitsvalgt i Lerøy Sjøtroll på Vestlandet.
 • Tor-Ivar Ingebrigtsen, hovedtillitsvalgt for Lerøy Aurora i Nord-Norge.
 • Stein-Ove Gjelberg, hovedtillitsvalgt i Nordlaks Oppdrett.
 • Svein Hugo Hansen, hovedtillitsvalgt i Cermaq Finnmark.
 • Monica Annette Molland, tillitsvalgt i Osland Havbruk.
 • Sindre Roll Bruvoll i Salangfisk.
 • Per-Kristian Landsem, hovedtillitsvalgt i Salmar.
 • Cecilie Bang, tillitsvalgt hos Silver Seed, som er en del av Ellingsen Seafood.
 • Jan Ole Broks, tillitsvalgt i Salaks.
 • Per-Magne Pedersen, ansatt i Kleiva Fiskefarm.

Frykter for offshoresatsing

Salmar-hovedtillitsvalgt Per-Kristian Landsem og Olav Foseide (som jobber på selskapets havfarm), frykter blant annet for konsekvensene for Salmar Aker Oceans oppdrett til havs-satsing.

– Noen må fortelle dem at nå har de terget på seg hele Utkant-Norge, uttaler Landsem i innlegget.

Han forteller at han har sagt farvel til Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Det er mulig at det er de som har stemt Senterpartiet som er mest overrasket og skuffet, uttaler han videre.

Ber LO og Fellesforbundet legge press på regjeringen

I tillegg melder:

 • Lerøy Sjøtrolls hovedtillitsvalgt Gunn Torill Bjånes at hun frykter for konsekvensene for Distrikts-Norge, og at hun ber Fellesforbundet og LO legge press på regjeringen. Lerøy Aurora-hovedtillitsvalgt Tor-Ivar Ingebrigtsen viser til at utbyggingen av filetfabrikk på Skjervøy er meldt lagt på is, noe som kunne gitt 30 nye arbeidsplasser.
 • Monica Annette Molland, som er tillitsvalgt i Osland Havbruk, uttaler at de ansatte er urolige for fremtidig rekruttering «når en får slike skattesjokk som en fikk med fremleggingen av grunnrenteskatt på onsdag».
 • Cecilie Bang, som er tillitsvalgt hos Silver Seed (en del av Ellingsen Seafood) frykter for konsekvensene for steder som Flakstad.
 • Salaks-tillitsvalgt Jan Ole Broks mener grunnrenteskatt kan gå ut over både kommunene, lokalebedrifter som kjøper tjenester og potensielt arbeidsplasser i egen bedrift.
 • Per-Magne Pedersen, ansatt i Kleiva Fiskefarm, frykter forslaget kan gå ut over alle selskapet handler hos, og at det vil bli vanskelig for selskapet å investere i ny teknologi.
 • Sindre Roll Bruvoll i Salangfisk frykter skatten kan gjøre det mindre attraktivt å drifte for lokale bedrifter, dårligere arbeids- og lønnsvilkår, samt nedgang i utbygging og nye prosjekter.