– Oppdretterne føler at forskriftsendringen som skjedde etter at kvalifikasjonsperioden var over medførte svært urimelige og urettferdige resultater for dem, sier advokat Grunde Bruland til IntraFish.

Tirsdag startet tvistesaken mellom staten og Eide Fjordbruk, Fjord Drift og Tombre. Bruland representerer oppdretterne.

Handler om unntak

Ifølge oppdrettsselskapene ble de utsatt for en rettsstridig endring av regelverket med tilbakevirkende kraft, da det røde trafikklyset ble slått på i produksjonsområdet fire i februar 2020.

Saken mellom staten og oppdrettsselskapene handler om unntak fra den generelle nedjusteringen i kapasitetsjusteringen, vedrørende unntaksbestemmelsen i produksjonsområdeforskriften.