– Vi er veldig glade for at vi får en ny, full overprøving av saken. Vi er også glade for at det ble satt av mer tid til saken enn forrige gang, slik at vi kan gå grundigere inn i den. Vi er positive i forkant av det som skjer i januar, sier advokat Trond Hatland i Thommessen til IntraFish.

Han representerer de 25 oppdretterne på Vestlandet som har gått til sak mot staten etter at de ble pålagt å redusere produksjonskapasiteten sin med seks prosent i to år.