De tre er valgt ut blant 80 kandidater og invitert av Olaisen Blue.

Det et innovasjons- og investeringsselskap som åpner nettverket sitt for «start ups», det vil si små oppstartsselskaper innen miljøfremmende teknologi. Poenget er å hjelpe fram nykommere som ennå ikke har inntjening, men som tilbyr teknologiske løsninger som kan ha interesse for et globalt marked, ikke bare innen havbruk.

– Vi vil ikke kun fremme teknologisk utvikling. Vi ser etter innovasjoner som kan endre næringa i positiv og bærekraftig forstand, sier daglig leder Stine Svanevik i Olaisen Blue til Intrafish på mobil fra Brussel.

Laks og EU

Investeringsselskapet er basert på overskuddskapital fra Nova Sea, som er én av Nord-Norges største lakseprodusenter. Nova Sea er også verdens 13. største oppdretter av atlantisk laks.

Svanevik har deltatt på et to dagers Brussel-seminar, «Blue Invest», arrangert at Europakommisjonene Maritime Forum.

– Her er det faglig påfyll og nettverksbygging. Vi blir kjent med investormiljøer som vil satse på start-ups innen den blå økonomien, sier hun.

Og det er nettopp start-ups og blå økonomi som er Olaisen Blue sin bransje.

Sør-Afrika og blod

De tre utenlandske oppstartsselskapene kommer til Lovund 27. mars og skal være til 16. juni.

Fra Sør-Afrika kommer Sarah Caroll fra nykommeren MariHealth Solutions, som er et «spin off», avlegger, fra teknologimiljøet ved Universitetet i Cape Town.

Lovund. Foto: Chris Martinussen

Selskapet er i ferd med å utvikle en ny teknologi og metode som skal diagnostisere fisk og skalldyr, det vil for eksempel si avdekke stress hos laksen gjennom å studere proteiner i blodet på den.

Caroll har forsket på skalldyret abalone og skal nå anvende kunnskapen på laks, også for å finne et nytt marked. Kundene kan bli fôrselskaper som vil utvikle spesialfôr.

Canada og vannprøve-taking

Fra Canada kommer Jason Deglint og Katie Thomas med hver sin familie.

De to er grunnleggerne av oppstarts- og software-selskapet Blue Lions Labs som jobber med målinger av vannkvalitet. De har utviklet en teknologi som kan påvise alger i vannprøver ved hjelp av kunstig intelligens. Nå må vannprøver sendes vekk til et laboratorium. Det er dyrt og tar tid.

Hvis de to kanadierne får det som de vil, kan jobben gjøres på mærkanten, fort og effektivt. Én annen fordel er tidlig varsling av algeoppblomstring. Teknologien har også flere andre anvendelsesområder innen havbruk og dette skal testes ut på Lovund, ifølge Svanevik.

Thailand og soldatfluelarver

Fra Thailand via England kommer briten Jason Scott fra oppstartsselskapet Full Circle Biotechnology. Grunnleggeren heter Felix Collin, men det er ikke han som kommer.

Prosjektet går ut på hvordan svarte soldatfluelarver kan bli utnyttet bedre enn hittil som proteiner til fiskefôr. Målet er ti-gangen.

Selskapet er i Norge blant annet for å undersøke markedsmuligheter.

Jakten på penger

Den 30. mai skal de tre oppstartsselskapene presentere seg for investorer i Oslo. Det skal skje på Nova Seas visningssenter The Salmon, en såkalt «Demo Day».

I september blir det for andre år på rad arrangert «Lovund Days» ute i havgapet på Helgeland. Dette skal være en årlig møteplass der nøkkelpersoner innen akvakultur vil bli invitert til å diskutere bestemte tema. Og så skal nye og tidligere oppstartsselskaper presentere hva de jobber med.

På dette arrangementet er publikum breiere enn det i Oslo. Det er ikke bare investorer som kommer, men også representanter fra innovasjon, akademia og industri.

Hotell- og rorbukapasiteten på Lovund gir et maks antall tilreisende på 55.

Oppstartskapital

Som en del av programmet har Olaisen Blue investert 1 million kroner i hvert selskap.

Av denne millionen blir der trukket fra 150.000 kroner til det tre måneders oppholdet på Lovund. De utvalgte får bolig, kontor og et skreddersydd opphold med utgangspunkt i lokal kompetanse og nettverk.

Nova Sea-eier Maria Olaisen og gründer Timothy Buoley i BioFeyn, som var på Lovund i samme periode i fjor. Foto: Bent-Are Jensen

– Alle skal få jobbe med industrieksperter fra vårt nettverk. Noen er i stadiet der de skal pilotere, andre skal hente inn data og utforske markedet. Vi jobber strategisk og målrettet med gjestene slik at både vi og de oppnår ønskede resultater ved endt program. Opplegget varierer fra selskap til selskap, sier Svanevik.

Barrierer

Ett av poengene er at der er kulturelle barrierer.

– Utlendinger er nysgjerrige på laksenæringa som jo bare er en imponerende suksesshistorie. Men de skjønner ikke hvordan den fungerer. Derfor er det viktig å oppholde seg her, bli kjent med folk og bygge tillit. Skal du selge til norske kunder, må du opprette avdeling i Norge. Du kan ikke sitte på andre sida av kloden og drifte teknologiske nyvinninger. Tenk hvis noe går galt. Da må du være på stedet nesten umiddelbart, også når det gjelder high-tec, sier hun.

De tre første kandidatene som oppholdt seg på Lovund i fjor, var amerikanske Biofeyn, portugisiske Undersee, og norske Probotic.