Det er nå gått tre år siden både Norge og store deler av verden ble stengt ned. Siden har Teams og utstrakt bruk av hjemmekontor blitt allemannseie i flere sektorer. Sjømatnæringen ble ikke så sterkt påvirket av korona, viser en fersk rapport fra Sintef. Sjømatnæringen ble tidlig definert som samfunnskritisk og fikk drifte mye som før.

– Det fikk vi hurtig avklart. Det var også viktig for næringen for å holde aktiviteten oppe, minnes Odd Emil Ingebrigtsen.

Han tiltrådte som fiskeri- og sjømatminister 13.