Onsdag 19. januar kantret en båt i Hjeltefjorden med tre Lerøy-arbeidere om bord da de var på vei ut mot lokalitet. De nedkjølte arbeiderne ble etter kort tid plukket opp av arbeidsbåtene «Alfa» og «Vestbas».

Den aktuelle båten som kantret var en 28 fots RIB av typen Polarcirkel, og ble bygget i 2019. I en sjøulykkerapport Lerøy Seafood har sendt til Sjøfartsdirektoratet kommer det frem at nybygg av tilsvarende båter er satt på hold i etterkant av ulykken.