– Etter å ha gjennomgått lagmannsrettens dom av 3. mai 2022 i den såkalte trafikklyssaken meddeler havbruksbedriftene i PO4 at de slutter opp om å anke dommen til Høyesterett, skriver organisasjonen PO3/PO4 Kunnskapsinkubator i en pressemelding.

Det var Kyst.no som omtalte ankebeslutningen først.

– Handler om rettsikkerheten

– Det handler om rettsikkerheten for havbruksselskapene, og andre, som utsettes for inngripende forvaltningsvedtak, skriver organisasjonen videre.

Oppdretterne mener at lagmannsretten «har feilaktig lagt til grunn statens syn om at havbruksbedriftene ikke bare skal vurderes ut fra næringens bidrag av lakselus innenfor eget produksjonsområde, men all lakselus uavhengig av opphav.

Frist 3. juni

– Retten har heller ikke akseptert de øvrige forutsetningene Stortinget har satt, men akseptert statens anførsel om at avgjørelsen er overlatt til departementets «frie skjønn». Det gjenstår i realiteten ingenting av lovgivers vilkår og vern mot inngrep, om lagmannsrettens dom blir stående, skriver organisasjonen.

Oppdretterne mener at de «prinsipielle sidene ved dette, herunder domstolenes prøvelsesrett, tolkning av akvakulturloven og bevisprinsipper ved inngripende forvaltningsvedtak, ønskes nå brakt inn for høyesterett».

Ankefristen er 3. juni.