Tirsdag ble etter lang tids venting kjent hvilke trafikklysfarger som er gitt til de 13 produksjonsområdene langs kysten. Det er gitt rødt lys til produksjonsområde 3 og 4, som ligger på Vestlandet.

– Det er helt klart at staten spenner bein for ærlig og lovlig næringsvirksomhet i produksjonsområde 3 og 4, uten å vise kortene sine. Ingen andre institusjoner i samfunnet kan drive på slik. Det er leit. Og så får man heller ikke en utbrodert begrunnelse for hvorfor nedtrekket kommer, sier Even Søfteland i PO3/PO4 Kunnskapsinkubator til Intrafish.