Victoria Stenvold er fylt knappe 25 år, og er driftsleder i Nordlaks ved landbasen Fiskebøl. Her er det hun som sitter og trekker i