Godordene kom fra pensjonert bonde Audgar Carlsen fra Osbakk i Midtbygda i Beiarn kommune i Nordland.

Sammen med 50 andre deltok han forrige tirsdag på den årlige Dialogkonferansen for laks og ørret i Salten. Samlingen er et møtested for villaks-interesser og blant andre oppdrettsnæringa (se faktaboks).

Carlsen har i flere år sittet i styret til samvirkeforetaket Beiarelva SA som forvalter elva; nå er han vara. Og han er mangeårig deltaker i frivillig dugnad.

Blant de beste

Nå har kommunen én av Norges beste laksevassdrag, og på konferansen kom det fram at det skal bli enda bedre.