Oppdrett i Trøndelag
  • Hva er oppdrettsnæringa om 10–20 år – teknologisk og kompetansemessig? Og hva skjer med lokalsamfunnet? Klarer Hitra og Frøya å beholde posisjonen som en av verdens sentrale oppdrettsregioner?
  • Det er IntraFish sin samarbeidspartner, lokalavisa Hitra-Frøya, som har spurt sentrale navn i oppdrettsnæringa om framtiden for havbruket i Trøndelag.