Sleneset Aqua Service sitt nyombygde avlusingsfartøy, 40 meter lange «Bukkholmen» er så godt som klar til drift med såkalt termisk avlusing. Ombyggingen av båten har